Студия раннего развития на кыргызском языке
"Кичинекей акылман"
Кенжеева Аида Алымбековна
Кыргыз тилинде балдарга мектепке чейинки билим берүү ийриминин жетекчиси «Кичинекей акылман»
Окутуу мектепке чейинки жаш курактагы балдарда математикалык алгачкы түшүнүктөрүн түзүү жана өнүктүрүү, каллиграфиялык жөндөмдөрүн калыптандыруу, алфавиттеги тамгалар менен тааныштырып, алар менен муундап окуй билүүгө көндүрүп, андан ары шар окуу көндүмдөрүн калыптандырып, логикалык жана айлана-чөйрөнү таанып-билүүлөрүн өнүктүрүүнүн негизинде ишке ашат. “Кичинекей акылман” ийриминин негизги сабактары математика, окуу, жазууга көндүрүү жана айлана-чөйрөнү таануу болсо, андан тышкары кошумча сабак катары музыка, сүрөт жана ийлеп-чаптоо кирет. Сабактар оюн түрүндө, жаңы жыйынтыктарга алып келе турган педагогикалык технологиялар колдонулуп кызыктуу өтүлөт.
Ийримдин милдеттери болуп мектепке чейинки балдарды мектепке даярдоо: математикалык алгачкы түшүнүктөрдү үйрөтүү, кошуу, кемитүү, эки орундуу сандарды мамыча түрүндө кошууну, кемитүүнү, фигуралардын түрлөрүн ж.б. үйрөтүү,окуу жана жазуу техникасын өздөштүрүү, жана ошондой эле балдарды мекенчилдикке, жоопкерчиликке үйрөтүү, социалдаштыруу жана ар тараптан өнүктүрүү болуп саналат.
Жыйынтыкта жогоруда көрсөтүлгөн билимдерге ээ болот, ар тараптан өнүккөн, өзүнө ишеничи жогору, мекенчил, жоопкерчиликтүү, социалдаштырылган балдар тарбияланат. Алар мектеп программасынын 1-классынын тапшырмаларын жеңил өздөштүрүүгө даяр болушат.
Следите за нами в
Made on
Tilda