Иссык-Куль глазами детей

 

Улуу Ата-Мекендик согуштагы Жеңиштин 75 жылдыгына  арналган “Ысык-Көл балдардын көзү менен” балдардын коомдук уюмдарынын жана бирикмелеринин лидерлеринин эл аралык слётунун жана пленэрдик практиканын

ЖОБОСУ

 1. Слёттун жана пленэрдик практиканын уюштуруучулары:
 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
 • «Балажан» Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу-усулдук борбору – ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы Алгачкы клубу

Өнөктөштөр:

 • Балдарга кошумча билим берүүнүн Евразиялык Ассоциациясы
 • ЮНЕСКО клубдарынын Азиялык-Тынч океандык Федерациясы жана Ассоциациясы (Кыргызстан);
 • Каз ФУГА;
 • ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы Клубдарынын Ассоциациясы;
 • КРнын маданият, туризм жана маалымат министрлиги;
 • Бишкек шаарынын мэриясы;
 • Республикалык МАИ.
 1. Багыты: социалдык-педагогикалык
 2. Слёттун жана пленэрдик практиканын максаты:

Балдардын өз алдынча таанып билүүсүнө, өнүгүүсүнө, өзүн тарбиялоого багытталган социалдык-маанилүү ишмердик аркылуу алардын ички дараметин кеңири ачуу үчүн шарт түзүү жана лидерлик башатын аныктоо.

 1. Милдеттери:

-балдардын лидерлик жана чыгармачыл дараметин, билгичтиктерин жогорулатуу;

— лидерлик өз ара аракеттешүүнүн механизмдерин жакшыртуу;

— балдарды жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн ар түрдүү балдаркоомдук уюмдары жана бирикмелери менен тааныштыруу;

— балдардын коомдук бирикмелеринин жана уюмдарынын лидерлеринин ишмердигине коомчулуктун көңүлүн буруу;

— жаш сурөтчүлөрдү ачык мейкиндикте иштөөнүн практикалык көндүмдөрүнө үйрөтүү, мейкиндикдик багыт алуусун өнүктүрүү, табигатты түстүк абалында толук кабыл алуусун, композициялык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү;

— Кыргызстандын, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн балдарынын социалдык активдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган балдардын демилгесин жана социалдык долбоорлорду колдоо; 

— атайын уюшулган жайкы лагердин шартындагы практикалык ишмердикте өз алдынча билим алуу жолу менен балдардын коомдук бирикмелеринин лидерлерин социалдык-педагогикалык коштоо үчүн мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу жана өнүктүрүү.

 1. Өткөрүү убагы: 1-7 июль 2020-жыл

5.1. Өткөрүү орду: Ысык-Көл областы (күнгөй жээги), Кыргызстан

5.2.  Слёттун жана пленэрдик практиканын катышуучулары:

-Кыргызстандын, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн балдар коомдук бирикмелеринин жана уюмдарын лидерлери, коомдук кыймылга активдүү катышкан, мектеп бирикмелеринде иш тажрыйбасы бар жана лидерлик сапаттарын көрсөткөн,  балдар жана өспүрүмдөр.

— социалдык жана социалдык-педагогикалык республикалык, областтык, регионалдык сынактарынын жеңүүчүлөрү;

— балдар коомдук бирикмелеринин жана уюмдарынын педагог-уюштуруучулары.

Ошондой эле:

— Кыргызстандын, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн мектептеринин жана кошумча билим берүү уюмдарынын көркөм сүрөт өнөр жана кол өнөрчүлүк ийримдеринин жана студияларынын мугалимдери жана окуучулары.

5.3. Катышуучулардын жашы: 9-16 жаш.

5.4. Өкүлчүлүктүн курамы: Ар бир өкүлчүлүк 12-25 катышуучудан жана 1 жетекчиден турат.

 1. Жалпы жобо

Негиздөө: Азыркы мезгилде социалдык-экономикалык  коомдо социалдык активдүү жаш жарандарды калыптандырууга талап коюлууда. Себеби келечекте жаш лидерлер гана тез өнүгүп жаткан коомдун социалдык-экономикалык, илимий жана жалпы маданияттык маселелерин чечүү жоопкерчилигин өз мойнуна алышат.

Ушуга байланыштуу лидерлерди аныктоо жана балдар уюмдарында лидерликти өнүктүрүү маселеси зор социалдык мааниге ээ болууда. Бул маселе толук түрдө инсанды коомго аралаштырууга жардам берет, ал эми лидерлик жөндөмдү өнүктүрүү жаңы экономикалык шартта инсандын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат. Ошондой эле пленэр өткөрүү көркөм сүрөт өнөрү боюнча балдардын кесипке багыт алуусуна маанилүү мамиле болуп саналат, бул – композиция, живопись жана сүрөт боюнча окуу процессинин уландысы. Пленэрдеги живопись көркөм сүрөт өнөрүндө балдардын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө таасир этет. Аларды философиялык, эстетикалык жана эмоционалдык көз караштарын жана сезимдерин көрсөтүүгө үйрөтөт. Пленэрде иштөө балдардын жаратылыш кубулуштары жана формалары жөнүндөгү элестөөлөрүн байытат, түздөн-түз окутуучу болуп саналат, жаратылыш дүйнөсүн өздөштүрүүгө кызыгуусун тарбиялайт, таза баалуулуктарды кабыл алуусуна жардам берет.

6.1. Слёттун жана пленэрдик практиканын алкагында төмөнкү иштер уюштурулат:

 • балдардын активдүү эс алуусу жана ден-соолугун чыңдоо;
 • чыгармачыл жөндөмүн өнүктүрүү, кругозорду кеңейтүү;
 • маданий байланыштарды бекемдөө;
 • балдар уюмдарынын ишмердиги жөнүндө маалымдоо;
 • маалымат алмашууну уюштуруу;
 • ар түрдүү маданий эс алуу жана дене тарбия иш чараларын өткөрүү.

6.2. Лидерлердин эл аралык слётунун программасына төмөнкүлөр кирет:

 • АОМ (активдүү окутуу методу) менен коучингдер (квест оюндар, case-study ж.б.)

— натыйжалуу баарлашууну өнүктүрүү;

-лидерлик сапаттарды өнүктүрүү;

-балдардын уюштуруучулук жөндөмүн өнүктүрүү;

 • коворкинг борбордун иши (бизнес-инкубатор, иштиктүү клуб ж.б.)
 • сынактык иштер:

-балдардын социалдык долбоорлорунун сынагы;

— социалдык-педагогикалык долбоорлордун сынагы.

 • усулдук коштоо:

— балдардын коомдук бирикмелеринин жана уюмдарынын уюштургуч-педагогдору үчүн семинар-практикум;

— балдардын коомдук бирикмелеринин жана уюмдарынын уюштургуч-педагогдору үчүн социалдык-педагогикалык долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу маселелери боюнча коворкинг борбордун иши.

6.3. Пленэрдик практиканын программасы төмөнкүлөрдү эске алат:

— таза абада живолпись боюнча иш аткаруу;

— Кырыгзстандын жана чет өлкөлөрдүн белгилүү сүрөтчүлөрүнүн жана кол өнөрчүлүк боюнча эмгек сиңирген өнөр ишмерлеринин арт-коучингдери;

— практикаылк иште аткарылган мыкты сүрөттөрдүн жана кол өнөрчүлүктүн сынагы.

Сынактын жыйынтыгы боюнча сүрөттөрдүн жана кол өнөрчүлүктүн “Ысык-Көл балдардын көзү менен” көргөзмөсү өткөрүлөт.Сынактын бардык жеңүүчүлөрү дипломдор, мактоо баракчалары менен сыйланышат. Алдыңкы жамааттардын жетекчилери Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ыраазычылыгы жана мактоо баракчасына ээ болушат.

Пленэрдин катышуучулары: планшет же чапталма- папка, жыйналма отургуч жана пленэр узарыл болгон бардык материалдарды алып келүүлөрү керек.

6.4. Эл аралык слёттун жана пленэрдик практиканын программасындагы мүмкүнчүлүктөр:

— балдардын жана мугалимдердин уюштуруучулук жөндөмдөрүн, лидерлик сапаттарын жана маалыматтык сабаттуулугун практикада бекемдөө;

— балдардын коомдук бирикмелеринин жана уюмдарында иштөө тажрыйбасын алмашуу жана жакшыртуу;

— болуп жаткан актуалдуу көйгөйлөрдү талкуулоо;

— балдардын коомдук бирикмелеринин жана уюмдарынын ишин уюштуруунун кызыктуу формаларына жана ыкмаларына ээ болуу;

— көркөм сүрөт өнөрү боюнча балдардын чыгармачыл жөндөмдөрүн өнүктүрүү жана кошумча билим берүү мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн шарт түзүү.

Эл аралык слёттун жана пленэрдик практиканын катышуучулары окутууну өткөндүгү туралуу сертификат алышат.

 1. 7. Слётту жана пленэрдик практиканы уюштуруу жана өткөрүү:

7.1. Слётту жана пленэрдик практиканы уюштуруу, даярдоо жана өткөрүүнү координациялоону сынакты уюштуруу, даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу тобу ишке ашырат (мындар ары Уюштуруу тобу)

7.2. Слёттун жана пленэрдик практиканын уюштуруу тобу:

Слётту жана пленэрдик практиканы уюштурууну, даярдоону жана өткөрүүнү координациялайт жана жалпы планын бекитет: даярдоо жана өткөрүү ишин уюштурат, өткөрүү ордун, убагын жана узактыгын, катышуучулардын санын, катышуунун шарттарын, өтүнмөнү, башка зарыл иш кагаздарды берүү тартибин жана убагын, аныктайт; слёттун жана пленэрдик практиканын  программасын, социалдык жана социалдык-педагогикалык долбоорлордун жана пленэрдик практиканын жыйынтыгы боюнча “Ысык-Көл балдардын көзү менен” сынактарын,  иш өткөрүү шарттарын, сыйлык орундардын санын, сынактардын түрү боюнча жеңүүчүлөрдү сыйлоо тартибин ыйгарылган атайын жана кызыктыруучу сыйлыктардын тизмесин, ошондой эле сынакты уюштуруунун жана өткөрүүнүн башка шарттарын бекитет; сынактардын калыстар тобунун курамын бекитет, слёттун жана пленэрдик практиканын катышуучуларынын өмүр жана ден-соолук коопсуздугун камсыздоо боюнча ишти уюштурууга жардам көрсөтөт.

7.3. Сынакты уюштурууну, даярдоону жана өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин «Балажан» Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу-усулдук борбору (мындан ары «Балажан» РЭТОУБ) түздөн-түз ишке ашырат.

 1. Өтүнмөнү берүү тартиби жана убагы:

 — Жашоо шарттары: 3-4-5-6 орундуу, бардык шарттары бар бөлмөлөр, 5 жолу тамактануу;

 — Жол жүрүү шарты: автобустарда катышуучуларды ПМдин коштоосу менен алып жүрүү.

Слётко жана пленэрдик практикага келген учурда бардык уюштуруу маселелери түздөн-түз топтун жетекчиси менен чечилет.

2020-жылдын 1-мартына чейин слётко жана пленэрдик практикага катышууга өтүнмөнү balajan@mail.ru электрондук почтасына жөнөтүңүздөр.

Жиберилген өтүнмөлөргө ылайык, уюштуруучулар 1-майга чейин слёттун жана пленэрдик практикага катышууга расмий чакыруу жиберишет. Расмий чакыруу алган өкүлчүлүктөр слёттун жана пленэрдик практиканын катышуучулары болуп саналышат.

Катышуучулардын слёттун жана пленэрдик практиканын өтүү ордуна чейинки жол киреси жөнөтүүчү тараптын же катышуучулардын өз эсебинен жүргүзүлөт.

 1. 9. Слёт жана пленэрдик практика боюнча материалдар «Балажан» РЭТОУБдун www.kg сайтында жайгаштырылган. Сурамжылоо телефондору: +996(312)383260, + 996(312)486475, факс: +996 (312) 486319. Жооптуу адамдар: Молдалиева Замиркуль Абыкановна +996 (772) 176831, Исалиева Назира Жанышовна +996 (550) 477407
 2. Корутунду жобо.

Жободо жазылган бардык маселелер уюштуруу тобу менен өзүнүн компетенциясына ылайык түзүлгөн жагдайга жараша чечилет.

«Ысык-Көл балдардын көзү менен» эл аралык слётко жана пленэрдик практикага катышууга

Өтүнмөнүн үлгүсү

1-7 июль 2020-ж. Кыргызстан

Өлкө  
Область, шаар  
Уюмдун, мекеменин, ийримдин студиянын, лидерлик топтун аталышы  
Уюмдун дареги, байланыш маалыматы (тел., факс,  e-mail)  
Коштоочу адам (Аты-жөнү толук маалымат)  
Кошточунун байланыш маалыматы   (иштеген жери, кызматы, тел., e-mail)  
Келүү күнү  
Келүү убактысы  
Келүү орду  
Келүү унаасы  
Автобустагы орундарга өтүнмө бир жагына (саны) эки жакка (саны)
   
Окуучулардын (балдардын) аты-жөнү Туулган жылы, айы Жынысы Катышуунун багыты (лидерлик, көркөм өнөр)
1        
2        
3        
4        
       

 

Приложение №2

 

Положение

Международного слёта лидеров детских общественных организаций и объединений и пленэрной практики «Иссык-Куль глазами детей», посвященного 75 летию Победы в Великой Отечественной войне

 

 1. Организаторы слёта и пленэрной практики:
 • Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
 • Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан»-Первый Клуб ЮНЕСКО в Кыргызстане.

Партнеры слёта и пленэрной практики:

 • Евразийская Ассоциация дополнительного образования детей
 • Азиатско-Тихоокеанская Федерация и Ассоциация клубов ЮНЕСКО (Кыргызстан);
 • Каз ФУГА;
 • Ассоциация Клубов ЮНЕСКО Кыргызстана;
 • Министерство культуры, информации и туризма КР;
 • Мэрия города Бишкек;
 • Республиканская ГАИ.
 1. 2. Направленность слёта и пленэрной практики: социально-педагогическая.
 2. 3. Цель слёта и пленэрной практики:

Создание условий для максимального раскрытия внутреннего потенциала детей, выявление и реализация лидерского начала ребенка через социально-значимую деятельность, направленную на самопознание, саморазвитие, самореализацию и самовоспитание детей.

 1. 4. Задачи слёта и пленэрной практики:

— повысить у детей лидерский и творческий потенциал, умения и навыки;

— совершенствовать механизмы лидерского взаимодействия;

— ознакомить детей с деятельностью различных детских общественных организаций и объединений стран ближнего и дальнего зарубежья;

— привлечь общественное внимание к деятельности лидеров детских общественных организаций и  объединений;

— научить юных художников практическим навыкам работы на открытом пространстве, развитие пространственной ориентации, развитие целостного восприятия натуры с учётом общего тонового и цветового состояния, композиционно мыслить;

— поддержать детские инициативы и социальные проекты, направленные на развитие социальной активности детей Кыргызстана, стран ближнего и дальнего зарубежья;

— повысить профессиональные компетентности и саморазвитие педагогов для социально-педагогического сопровождения лидеров детских общественных объединений путем практической деятельности в условиях специализированного летнего  лагеря.

 1. Время проведения: 1-7 июля 2020 года.

5.1. Место проведения: Иссык-Кульская область (северный берег), Кыргызстан

5.2. Участники слёта и пленэрной практики:

-лидеры детских общественных организаций и  объединений Кыргызстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, подростки, активно участвующие в общественном движении, имеющих опыт работы в школьных объединениях и проявивших лидерские качества;

-победители, призеры республиканских, областных, региональных конкурсов социальных и социально-педагогических проектов;

— педагоги — организаторы детских общественных  организаций и объединений;

а также:

— педагоги и учащиеся кружков и студий изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества школ и образовательных организаций и учреждений Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья.

5.3. Возраст участников: 9-16 лет.

5.4. Состав делегации: Каждая делегация включает 12-25 участников и 1 руководителя.

 1. Общее положение

На данном этапе в социально-экономическом обществе востребовано формирования социально активных юных граждан, понимая, что в будущем именно юные лидеры примут на себя ответственность за решение социально-экономических, научных и общекультурных задач динамически изменяющегося общества.

В связи с этим, большую социальную значимость приобретает задача выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в детских организациях. Эта задача в полной мере способствует социализации личности, а развитие лидерских способностей повышает возможности личности в новых социально-экономических условиях. Также одним из важных подходов к профессиональной ориентации детей по изобразительному искусству является пленэр — продолжение учебного процесса по композиции, живописи, рисунку. Живопись на пленэре влияет на развитие способностей детей в изобразительном искусстве, обучая выразить философские, эстетические и эмоциональные взгляды и чувства. Работа на пленэре обогащает представления детей о природных явлениях и формах, является непосредственным учителем, воспитывает живой интерес к изучению мира природы, помогает обрести истинные ценности.

6.1.В рамках слёта и пленэрной практики будет организован:

 • активный отдых и физическое оздоровление детей;
 • развитие социальной активности и творческих способностей, расширение кругозора;
 • укрепление культурных связей;
 • информирование о деятельности детских организаций;
 • организация информационного обмена;
 • проведение различных культурно-досуговых и физических мероприятий.

6.2. Программа Международного слёта лидеров включает:

 • коучинги с АМО (активные методы обучения) (квест игры, case-study и т.д.);

     — развитие эффективной коммуникации;

     — развитие лидерских качеств;

     — развитие организаторских способностей детей.

 • работу коворкинг центра (бизнес-инкубатор, деловой клуб и т.д.);
 • конкурсную деятельность:

-конкурс детских социальных проектов;

-конкурс социально-педагогических  проектов.

 • методическое сопровождение:

-семинар-практикум для педагогов-организаторов детских общественных организаций и объединений;

-работу коворкинг центра для педагогов — организаторов детских общественных  организаций и объединений по вопросам разработки и реализации социально-педагогических проектов.

6.3. Программа пленэрной практики предусматривает:

 • выполнение работы по живописи под открытым небом;
 • арт-коучинг известных художников и мастеров по прикладному творчеству, Заслуженных деятелей искусств Кыргызстана и стран-участниц;
 • конкурс лучших рисунков и изделий выполненных в практической работе

По итогам  конкурса пройдёт выставка лучших рисунков и изделий «Иссык-Куль глазами детей» по номинациям. Всех победителей конкурса ждут дипломы, грамоты. Руководители лучших коллективов получат  благодарности  и грамоты Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Участникам пленэра иметь при себе: планшет или папки-склейки, складные стульчики, и все необходимые материалы для пленэра.

6.4. Программа слёта и пленэрной практики позволит:

-на практике закрепить детям и их педагогам организаторские способности, лидерские качества, информационную грамотность;

-обменяться и усовершенствовать опыт работы в детских общественных  организациях и объединениях;

-обсудить имеющиеся актуальные проблемы;

-приобрести интересные формы и методы организации деятельности детских общественных организаций и объединений, проведения мероприятий;

-создать условия для развития творческих способностей детей по художественно-изобразительному искусству и повышению квалификации педагогов дополнительного образования.

Участники Международного слёта и пленэрной практики получат сертификаты о прохождении обучения.

 1. Организация проведения слёта и пленэрной практики

7.1. Координацию организации подготовки и проведения слёта и пленэрной практики осуществляет Организационный комитет по подготовке и проведению слёта и пленэрной практики (далее — Оргкомитет).

7.2.  Оргкомитет слёта и пленэрной практики

Координирует и утверждает  общий  план подготовки и проведения слёта и пленэрной практики: организует работу по подготовке и проведению, определяет  место, сроки и продолжительность  проведения слёта и пленэрной практики, количественный состав участников, условия участия, порядок и сроки подачи заявок, других необходимых документов; утверждает программу слёта и пленэрной практики, условия проведения конкурсов, мероприятий, а также иные условия организации и проведения слёта и пленэрной практики; утверждает состав жюри конкурсов, оказывает содействие в организации работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников слёта и пленэрной практики, анализирует и обобщает итоги слёта и пленэрной практики.

7.3. Непосредственную организацию подготовки и проведения Слёта и пленэрной практики осуществляет: Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан» (далее РУМЦЭВ «Балажан») Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

 1. Порядок и сроки подачи заявок:

— Условия пребывания: проживание в 3-4-5-6 местных номерах с удобствами, 5-ти разовое питание;

 — Условия трансфера: перевозка  участников слёта и пленэрной практики на автобусах в сопровождении ПМ.

Все организационные вопросы по пребыванию делегации на слёте и пленэрной практике решаются непосредственно с руководителем делегации.

Заявки на участие и на места в автобусе направлять по электронной почте: balajan@mail.ru  до 1 марта 2020 г.

Согласно полученным заявкам организаторы отправят до 1 мая 2020 г. официальное приглашение на участие в слёте и пленэрной практики. Делегации, получившие официальное приглашение считаются участниками слёта и пленэрной практики.

Проезд делегаций до города Бишкек и обратно за счет направляющей стороны или самих участников.

 1. Материалы по слёту и пленэрной практики размещены на сайте РУМЦЭВ «Балажан» www.balajan.kg. Наши контакты: +996 (312) 383260, + 996 (312) 486475, факс: +996 (312) 486319. Ответственные лица: Молдалиева Замиркуль Абыкановна +996 (772) 176831, Исалиева Назира Жанышовна +996 (550) 477407.
 2. Заключительные положения

Все вопросы не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации.

Форма заявки

на участие в Международном слёте  и пленэрной практике “Иссык-Куль глазами детей”

1-7 июля 2020 г. Кыргызстан

Страна  
Город, область  
Название учреждения, школы, студии  
Адрес, контактные данные учреждения (тел., факс,  e-mail)  
Сопровождающие лица (ФИО полностью)  
Контактные данные сопровождающего  (место работы, должность, тел., e-mail)  
Дата прибытия  
Время прибытия  
Место прибытия  
Транспорт прибытия  
Заявка на места в автобус в один конец (кол-во) в оба конца (кол-во)
   
ФИО учащихся (детей) Дата рождения Пол Направление участия (лидерское, художественное)
1        
2        
3        
4        
       

 

Apposition

International rally of leaders of children’s public organizations and associations and plein air practice “Issyk-Kul through the eyes of children”, dedicated to the 75th anniversary of Victory in the Great Patriotic War

 

 1. Organizers of the rally and plein air practice:
 • Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic;
 • Republican Educational and Methodological Center for Aesthetic Education “Balajan” — The first UNESCO Club in Kyrgyzstan.

 

 Partners of the rally and plein air practice:

 • Eurasian Association of Continuing Education for Children
 • Asia-Pacific Federation and the Association of UNESCO Clubs (Kyrgyzstan);
 • Kaz FUGA;
 • Association of UNESCO Clubs of Kyrgyzstan;
 • Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz Republic;
 • City Hall of Bishkek;
 • Republican traffic police;
 • International Children’s Sports and Recreation Complex (ICSRC) “Barchyn”.

 

 1. The focus of the rally and plein air practice: socio-pedagogical.

 

 1. The purpose of the rally and plein air:

 Creating conditions for the maximum disclosure of the inner potential of children, the identification and implementation of the leadership of the child through socially significant activities aimed at self-knowledge, self-development, self-realization and self-education of children.

 

 1. Tasks of the rally and plein air practice:

 — increase children’s leadership and creativity, skills;

 — improve the mechanisms of leadership interaction;

 — acquaint children with the activities of various children’s public organizations and associations of countries near and far abroad;

 — draw public attention to the activities of leaders of children’s public organizations and associations;

 — To teach young artists practical skills in open space, the development of spatial orientation, the development of a holistic perception of nature, taking into account the general tone and color state, to think in composition;

 — support children’s initiatives and social projects aimed at developing the social activity of children of Kyrgyzstan, countries of near and far abroad;

 — increase the professional competencies and self-development of teachers for social and pedagogical support of the leaders of children’s public associations through practical activities in a specialized summer camp.

 

 1. Time: July 1-7, 2020.

 5.1.  Location: Barchyn ICSRC (address: Sary-Oy village, Issyk-Kul region, Kyrgyzstan)

 5.2.  Participants of the rally and plein air practice:

 — leaders of children’s public organizations and associations of Kyrgyzstan, countries of near and far abroad, adolescents who are actively involved in the social movement, have experience in school associations and have shown leadership qualities;

 — winners, prize-winners of republican, regional, regional competitions of social and socio-pedagogical projects;

 — educators — organizers of children’s public organizations and associations;

 and:

 — teachers and students of circles and studios of fine art and arts and crafts of schools and educational organizations and institutions of Kyrgyzstan, near and far abroad.

 5.3.  Age of participants: 9-16 years.

 5.4.  Composition of the delegation: Each delegation includes 12-25 participants and 1 leader.

 

 1. General situation

 At this stage, the formation of socially active young citizens is in demand in a socio-economic society, understanding that in the future it is young leaders who will take responsibility for solving the socio-economic, scientific and general cultural tasks of a dynamically changing society.

 In this regard, the task of identifying leaders and creating conditions for the development of leadership in children’s organizations is gaining great social significance.  This task fully contributes to the socialization of the individual, and the development of leadership abilities increases the individual’s capabilities in the new socio-economic conditions.  Also one of the important approaches to the professional orientation of children in the fine arts is the open air — a continuation of the educational process in composition, painting, drawing.  Painting in the open air affects the development of children’s abilities in the visual arts, teaching to express philosophical, aesthetic and emotional views and feelings.  Work in the open air enriches children’s ideas about natural phenomena and forms, is a direct teacher, instills a keen interest in studying the natural world, and helps to find true values.

 6.1. Within the framework of the rally and plein air practice, the following will be organized:

 • active recreation and physical recovery of children;
 • development of social activity and creative abilities, broadening the horizons;
 • strengthening cultural ties;
 • informing about the activities of children’s organizations;
 • organization of information exchange;
 • conducting various cultural, leisure and physical activities.

 6.2.  The program of the International Leaders rally includes:

 • coaching with ATM(active teaching methods) (quest games, case-study, etc.);

      — development of effective communication;

      — development of leadership skills;

      — development of organizational skills of children.

 • work of a coworking center (business incubator, business club, etc.);
 • competitive activity:

 -contest of children’s social projects;

 -competition of social and educational projects.

 • methodological support:

 — Workshop for educators, organizers of children’s public organizations and associations;

 -work of the coworking center for teachers — organizers of children’s public organizations and associations on the development and implementation of social and educational projects.

 6.3.  The plein air practice program provides for:

 • performance of work on painting in the open air;
 • art-coaching of famous artists and craftsmen, Honored Art Workers of Kyrgyzstan and participating countries;
 • competition of the best drawings and products made in practical work

 Following the results of the competition, an exhibition of the best drawings and products “Issyk-Kul through the eyes of children” will be held in the nominations.  All winners of the competition are waiting for diplomas and certificates.  The leaders of the best teams will receive gratitude and diplomas of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic.

 Participants of the open air should have: a tablet or gluing folders, folding chairs, and all the necessary materials for the open air.

 6.4.  The rally and plein air practice program will allow:

 -in practice, to consolidate organizational skills, leadership skills, information literacy for children and their teachers;

 — exchange and improve work experience in children’s public organizations and associations;

 -to discuss current issues;

 -obtain interesting forms and methods of organizing the activities of children’s public organizations and associations, events;

 -to create conditions for the development of creative abilities of children in the fine arts and advanced training of additional education teachers.

 Participants of the International rally and open-air practice will receive certificates of training.

 

 1. Organization of the rally and plein air practice

 7.1.  The organization of the preparation and conduct of the rally and plein air practice is coordinated by the Organizing Committee for the preparation and conduct of the rally and open-air practice (hereinafter referred to as the Organizing Committee).

 7.2 Organizing committee of the rally and plein air practice

 Coordinates and approves the general plan for the preparation and conduct of the rally and open-air practice: organizes work on the preparation and conduct, determines the place, dates and duration of the rally and open-air practice, the number of participants, conditions for participation, the procedure and deadlines for submitting applications, other necessary documents;  approves the program of the rally and open-air practice, the conditions for holding contests, events, as well as other conditions for organizing and conducting the rally and open-air practice;  approves the composition of the jury of competitions, assists in organizing work to ensure the safety of life and health of rally participants and open-air practice, analyzes and summarizes the results of the rally and plein air practice.

 7.3.  The direct organization of the preparation and conduct of the Rally and plein air practice is carried out by: The Republican Educational and Methodological Center for Aesthetic Education “Balajan” (hereinafter referred to as “Balajan” REMCAE) of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic.

 

 1. The procedure and deadlines for filing applications and making an organizational contribution:

The registration fee includes expenses for:

 accommodation in 2-3-4 bed rooms with private facilities (ICSRC «Barchyn»);

 food (5 meals a day at the Barchyn ICSRC)

 transfer (bus) from Bishkek to Barchyn ICSRC and back in the general column of participants in the rally and open-air practice, accompanied by the traffic police.

 Attention!  All organizational issues regarding the presence of the delegation at the rally and open-air practice are decided directly with the head of the delegation.

 Applications for participation and seats on the bus for travel from Bishkek to Barchyn ICSRC and vice versa must be submitted, as well as 30% of the registration fee until March 1, 2020. The rest of the registration fee -70%, will be paid until June 1, 2020.  Making an organizational fee is considered the consent of the participants of the rally and open-air practice with the terms of the meeting.

 Applications should be sent by e-mail: balajan@mail.ru.

 According to the applications received, the organizers will send by May 1, 2020 an official invitation to participate in the rally and open-air practice.  Delegations that have received an official invitation are considered participants in the rally and open-air practice.

 Travel of foreign delegations to Bishkek and back at the expense of the sending party or the participants themselves.

 

 1. Materials on the meeting and open-air practice are posted on the website of the Balazhan RTCAE www.balajan.kg. Our contacts: Republican Training Center for Aesthetic Education «Balajan», Kyrgyz Republic, Bishkek, st.  Moskovskaya 53. Tel .: +996 (312) 383260, + 996 (312) 486475, fax: + (996) 312486319.  Responsible persons: Moldalieva Zamirkul Abykanovna +996 (772) 176831, Isalieva Nazira Zhanyshovna +996 (550) 477407.

 

 1. Additional information

 If desired, the participants of the rally and plein air practice can additionally organize a cultural program at the expense of the participants themselves:

 -boating — $ 10;

 -excursions to the mountain gorges of Issyk-Kul, from 15 to 22 US dollars.

 

 1. Final Provisions

 All issues not reflected in these Regulations are decided by the Organizing Committee on the basis of its competence in the framework of the current situation.

Application form

to participate in the International rally and plein air practice “Issyk-Kul through the eyes of children”

July 1-7, 2020 Kyrgyzstan

Country   Name of institution, school, studio

 

 
       City, Region   Address, tel. Facility fax, e-mail:

 

 
Accompanying Persons

(male, female)

  Contact information (place of work, position, phone number, mobile number )

 

 
No. Last name, name of participants Date of birth female male Note
           
           
Arrival date

 

 
Arrival time

 

 
Place of arrival

 

 
Transport

 

 
Application for seats in the bus

 

One way ticket Return ticket Number of children Number of adults Total places

 

         

Творческий ребенок — будущее Кыргызстана!

Иссык-Куль собирает друзей

«Родина в сердце моём»-праздничный концерт

Гордость «Балажан»

Золотой фонд

Реклама