Дошкольная подготовка на кыргызском языке обучения “Шоола”


Программа студии Шоола


шоолаРуководитель студии: Кулболдиева  Эльмира   Качкыновна

Студия «Шоола»

        «Шоола» кыргыз тилиндеги мектепке даярдоо студиясы төмөндөгү негизги багыт менен балдарды окутуп, үйрөтөт:

 1. Окуу, жазуу;
 2. Математика; Жизнь сложилась так,  а не иначе. Я духовно стала чуть богаче. Понимаю сердцем, что к чему. Но увы не так я жить хочу.
 3. Сүйлөө кебин өстүрүү.

 

Окутуунун максаты:

 1. Гимназияга тапшыруу учун базалык билим берип, шар окууга үйрөтүп, математикалык алгачкы билимдерин калыптандыруу;
 2. Балдардын ойлонуусун, акыл жөндөмдүүлүгүн, эс тутум, кабыл алуу, көңүл буруу, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн  өнүктүрүү;
 3. Балдарды өздөрүнө ишенүүгө, коллективдүү сезимге, бири-бирине жардамдашууга тарбиялоо;
 4. Сүйлөө кебин өстүрүп, окугандарын айтып  берүүгө, өз алдыларынча аңгеме түзүүнү үйрөтүү.

 шоола

            Окутуу кызыктуу болуш үчүн ар түрдүү ыкмада өтүлөт:

 •  физ. минуткалар;
 •  логикалык тапшырмалар;
 •  сабак – жомоктор;
 •  сабак – сахна;
 •  эң негизгиси – оюн методу.

 

          Оюн – бул   таанып-билүү, оюн – окуп үйрөнүү. Бул оюндар аркылуу балдар окууга кызыгышып, таанып билүүлөрү кеңейип, тереңдетилген ыкмада окуп үйрөнүшөт.

Творческий ребенок — будущее Кыргызстана!

Иссык-Куль собирает друзей

Гордость «Балажан»

Золотой фонд

«Родина в сердце моём»-праздничный концерт

Реклама